شماره‌ای موجود نیست.
درباره ما

ابوعلی محمد بن حسن بن هیثم


تولد:354 قمری(بصره) | فوت: 430 قمری(قاهره) | ملیت: ایرانی
دلیل شهرت: اولین دانشمند فیزیک نور در جهان، مخترع ذره‌بین، نخستین اندازه گیرنده سرعت صوت، سرعت نور و محیط کره زمین، نخستین محقق ویژگی‌های نور، ریاضی‌دان و دانشمند حساب، هندسه، مثلثات، جبر
ابن هیثم از بزرگترین ریاضیدانان، و بدون شک بهترین فیزیکدان مسلمان بود. او به نسبت زاویه تابش و زاویه انکسار پی برد و اصول تاریکخانه را شرح داد و در مورد قسمت‌های مختلف چشم بحث کرد.ابن هیثم با معیار متعارف اندازه‌گیری طول در زمان خود، که واحد ذرع بود، سرعت نور و دور کره زمین را اندازه گرفت. وی نخستین کسی است که 700 سال قبل از نیوتن به بررسی ویژگی‌های نورپرداخت.
ابن هیثم سهم قابل توجهی در تحقیقات علم اپتیک (نور شناسی)، فیزیک، نجوم، ریاضیات، چشم پزشکی، فلسفه و ادراک دیداری دارد. ابن هیثم تفاسیر روشنگری در آثار ارسطو، بطلمیوس و اقلیدوس، ریاضی‌دان یونانی دارد.
ابن هیثم پدر علم فیزیک نور و آغاز کننده تحولاتی است که بعدها به ساخت دوربین عکاسی، دوربین سینما و پرژکتور پخش فیلم منجر شد.
ابن هیثم سهم قابل توجهی در تحقیقات علم اپتیک (نور شناسی)، فیزیک، نجوم، ریاضیات، چشم پزشکی، فلسفه و ادراک دیداری دارد. هم چنین تفاسیر روشنگری در آثار ارسطو، بطلمیوس و اقلیدوس، ریاضی‌دان یونانی از او به جای مانده است.
ابن هیثم پدر علم فیزیک نور و آغاز کننده تحولاتی است که بعدها به ساخت دوربین عکاسی، دوربین سینما و پرژکتور پخش فیلم منجر شد.

 

براي ما دغدغه بود که مهم‌ترين عامل موفقيت نيروهای مسلح در صحنه نبرد چيست؟ و اينکه آيا دستيابی به آخرين فناوری روز دنيا قدرت بازدارندگی کامل را دارد؟ با اينکه معتقديم شرط لازم برای موفقيت در عرصه دفاع ، درنورديدن مرزهای دانش و فناوری و دستيابی به برترين سامانه-محصولات در حوزه‌های گوناگون ماموريتی است لکن ما شرط کافی را رخداد هم افزايی ملی در شناسايی قابليت‌های خاص ، هم‌راستايی بيش از پيش نيازها با محصولات و فراهم شدن زبان مشترک برای تسريع در پاسخگويی به نيازها و افزايش اثربخشی سامانه-محصولات می دانيم
و آنچه باعث سرعت بخشی به تحقق اين شرايط می‌گردد، ايده پردازی، نوآوری و خلاقیت است..
ايده‌ پرداز قابليت‌هايی که در آرزو دارد را با خيال پردازی به رشته تحریر در می آورد به گونه ای که قابلیت تبدیل به موجودیتی را داشته باشد. در واقع ايده از يک نياز يا، بالاتر از آن، از يک قابليت منشا می گيرد. و قابليت يعنی توانايی ايجاد يک اثر مطلوب در صحنه نبرد برای مدتی مشخص مانند قابليت جستجو و تعقيب خاموش (passive) پرنده
اولين جشنواره ملی ايده های برتر دفاعی، به دنبال رخدادی از اين دست است..
و اين شروع کاری بزرگ است..

 

 

 

 

صاحب امتیاز:
صنایع الکترونیک ایران
مدیر مسئول:
- - -
سردبیر:
آقای شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
مدیر داخلی:
- - - -