+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۶)
راهنمای نویسنده

 

نکات مهم برای ارسال مقاله

 

نویسندگان محترم برای ارسال مقالات خود می بایست این نکات لحاظ گردد.

 • قالب ارسالی مقاله دقیقا مطابق با قالب گفته شده بر روی سایت فصلنامه باشد.

   
 • مقاله به صورت فارسی ارسال گردد.

   
 • مقاله به دو صورت Word و pdf بر روی سایت بارگذاری شود.

   
 • مقاله دارای چکیده و کلید واژه لاتین در انتها مقاله باشد.

   
 • در مرحله بارگذاری مقاله حداقل دو طبقه بندی برای مقاله مشخص شود:
  طبقه بندی اول مربوط به نوآوری مقاله
  طبقه بندی دوم مربوط به کاربرد آن باشد.

   

 

نویسندگان محترم می توانید قالب مقالات را از لینک زیر دریافت نمایید.

قالب مقالات ارسالی

Template

 

عدم رعايت مواد فوق موجب طولانی شدن فرآيند پذيرش مقاله خواهد شد.

همچنین به منظور پیگیری مقالات حتماً شماره مقاله (کد رهگیری) را اعلام فرمایید.

 

صاحب امتیاز:
صنایع الکترونیک ایران
مدیر مسئول:
- - -
سردبیر:
آقای دکتر محمد کاظم مروج فرشی
مدیر داخلی:
علی طیبی