+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۶)
تماس با ما

 

نشانی الکترونیک : journal sairan

لطفا تمام موارد و پیگیری مقالات را با نشانی الکترونیک بالا و یا در قسمت ارتباط با مدیر مکاتبه نمایید.

به منظور پیگیری مقالات حتماً شماره مقاله (کد رهگیری) را اعلام فرمایید.

آدرس دفتر فصلنامه : تهران - میدان نوبنیاد - خیابان شهید لنگری

صاحب امتیاز:
صنایع الکترونیک ایران
مدیر مسئول:
- - -
سردبیر:
آقای دکتر محمد کاظم مروج فرشی
مدیر داخلی:
علی طیبی