+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۶)
فصلنامه صنایع الکترونیک
‏۱۳۹۵/۰۶/۳۱

ارزیابی و چاپ مقالات لاتین

فصلنامه صنایع الکترونیک آمادگی خود را برای ارزیابی و چاپ مقالات لاتین شما محققین عزیز اعلام می دارد.
برای دریافت فرمت ارسال مقالات به قسمت راهنمای نویسنده مراجعه فرمایید.
صاحب امتیاز:
صنایع الکترونیک ایران
مدیر مسئول:
- - -
سردبیر:
آقای دکتر محمد کاظم مروج فرشی
مدیر داخلی:
علی طیبی