+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۶)
استخراج علائم شناساگریزی اهداف دریایی و روش‌های بهبود آن‌ها به همراه نتایج تست میدانی
عنوان (انگلیسی): Extracting the Detection Signatures of Surface Vessels and Reduction Methods for Them
نشریه: فصلنامه صنایع الکترونیک
شماره: فصلنامه صنایع الکترونیک (دوره: ۸، شماره: ۱ (بهار ۹۶))
نویسنده: بیژن ذاکری ، نفیسه رادکانی
کلیدواژه‌ها : تکنولوژی شناساگریزی ، تشعشعات فروسرخ ، اهداف دریایی ، رادار گریزی
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Stealth , radar , Surface vessel , detection signatures
چکیده:

بکارگیری فناوری شناساگريزي برای اهداف دریایی نقش مهمی را در قابلیت مقابله با دشمن بازی می‌کند. به منظور طراحی یک هدف شناساگريز ابتدا باید علائمی از هدف که توسط حساسه‌های موجود قابل آشکارسازی هستند را شناسایی کرد و با بکارگیری روش‌ها و فناوری‌های مناسب این علائم را به حداقل رساند. در این مقاله به بررسی مهم‌ترین علائم شناسایی یک هدف دریایی در چهار حوزه راداری،‏ فروسرخ،‏ صوتی و بصری می پردازیم. روش‌های مناسب و ملاحظات لازم جهت کاهش این علائم را بیان می کنیم و در ادامه نتایج شبیه-سازی و تست میدانی یک شناور سطحی را در حوزه‌های معرفی شده مورد ارزیابی و یک طرح شناساگریز برای آن ارائه می‌دهیم

چکیده (انگلیسی):

Stealth technology in surface vessels plays an important role in the ability to Confronting the enemy. In order to designing a stealth vessel, the vessel’s signatures that are detectable using available sensor and their resources should be known. Then, these signatures be decreased using the suitable methods and technologies for decreasing the power of vessel detection and identification by the enemy. In this paper, we study the most important detection signatures, including radar, infrared, acoustic and visual signatures and their resource. Then, using comprehensive look to efforts in the field of stealth vessels and studying the technologies that have been used in modern vessels, we present the suitable method for decreasing the vessel’s signatures and the methods that will be realized in practice in the not too distant future. Finally, the results of the simulation and measurement of a specific military vessel are investigated in the mentioned field of detection.

فایل مقاله : [دریافت (1002.6 kB)] ‏588 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
صنایع الکترونیک ایران
مدیر مسئول:
- - -
سردبیر:
آقای دکتر محمد کاظم مروج فرشی
مدیر داخلی:
علی طیبی